Melindungi Maklumat  dan Aset Maklumat bagi melindungi kerahsiaan , integriti dan kebolehsediaan maklumat.

 **email: :bkict@ ukm.edu.my